Zgłoszenia Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych

Niepożądane Odczyny Poszczepienne - ankieta

Ostatnia modyfikacja: 08.11.2021

Krótka informacja ogólna na temat tej strony

  • Ta strona internetowa powstała w celu zebrania danych o ilości i rodzajach niepożądanych odczynów poszczepiennych (tzw. NOP) występujących w Polsce.
  • Dane są zbierane poprzez wypełnienie ankiety on-line.
  • Ankieta nie zbiera danych osobowych. Wymagany jest jedynie adres e-mail potrzebny do ewentualnego, późniejszego kontaktu z osobą wypełniającą.
  • Ankieta obejmuje dzieci jak i osoby dorosłe
  • Dane z ankiety zbiera Stowarzyszenie STOP-NOP współpracując z Polskim Stowarzyszeniem Niezależnych Lekarzy i Naukowców.
  • Wyniki ankiety będą przekazane organom administracji państwowej odpowiedzialnym za ochronę zdrowia w Polsce.
  • Wyniki ankiety w postaci anonimowego zestawienia statystycznego będą także opublikowane na tej stronie.