Zgłoszenia Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych

Strona główna » Informacje na temat ankiety

Informacje na temat ankiety

Ostatnia modyfikacja: 24.11.2022

Po co jest ta ankieta?

Ankieta powstała w celu zebrania danych o aktualnej sytuacji i prawdziwej skali wystepowania niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) w Polsce. Celem tego badania jest poprawia bezpieczeństwa dzieci oraz dorosłych pacjentów.

Kto zbiera informacje z ankiety?

Informacje zbiera STOP NOP, które dąży do respektowania prawa pacjentów do świadomej zgody na zabiegi medyczne i wolności wyboru w kwestii szczepień.

Jak dane z ankiety zostaną wykorzystane?

Dane na temat rodzajów i skali niepożądanych odczynów poszczepienne zostaną wykorzystane jako argument uzasadniający potrzebę zmiany systemu rejestracji, diagnozowania i leczenia NOP oraz powikłań poszczepiennych, a także respektowania praw pacjenta i człowieka w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
Dane będą przekazane odpowiednim organom administracji państwowej odpowiedzialnym za ochronę zdrowia. Wynik ankiety, w postaci całkowicie anonimowego zestawienia statystycznego będzie opublikowany na tej stronie.